Podłoże - Stimeo domki i architektura ogrodowa

Przygotowanie podłoża 

Uwaga klienci: kontrolujcie swoje ekipy w jaki sposób przygotowują podłoża! 
Nie ma możliwości zamontowania domku letniskowego na płycie czy bloczkach o różnicy poziomów 5cm, czy 15cm.
To są także Wasze pieniądze, Wasz czas i dodatkowy stres, którego w prosty sposób można uniknąć - najprościej przyłożyć długą łatę, poziomicę, zmierzyć przekątne fundamentu. Łata musi przylegać na całej powierzchni - poziomica musi wskazywać poziom.

Dla zadaszeń i ogrodów zimowych:

Dla ogrodu zimowego płyta betonowa powinna zostać wykonana bez spadków - system przesuwny musi zostać wykonany na podłożu mogącym przenieść obciążenia szyb (180-360kg na powierzchni 0,1x1m). Jeśli płyta na tarasie ma spadki wówczas należy w miejscu mocowania profilów systemu przesuwnego należy zamontować profil aluminiowy poziomujący fundament.


Słupy zadaszeń muszą zostać przymocowane do wkopanych bądź wylanych stóp fundamentowych lub do płyty betonowej. Słupów zadaszenia czy ogrodu nie powinno się mocować do desek tarasowych lub kostki, które mogą zostać wyrwane pod wpływem silnego wiatru.


Dla domków drewnianych:

Podłoże powinno być na tyle stabilne i dobrze wypoziomowane, aby po montażu domku nie uległo zapadnięciu. Nie ma możliwości prawidłowego zamontowania domku na niewypoziomowanym podłożu. Prawidłowe przygotowanie podłoża zaoszczędzi nam problemów podczas użytkowania domku. Podłoże musi być przygotowane na minimum 10cm ponad grunt. Firma Stimeo nie ponosi odpowiedzialności w skutek niewłaściwie przygotowanego podłoża. Reklamacje z tytułu osiadania podłoża nie będą uwzględniane. Poniższa instrukcja jest naszym zaleceniem i jeśli nie jesteś  w stanie samodzielnie przygotować podłoża zleć ten etap profesjonaliście. 

Przygotowanie podłoża wykonywane przez ekipę Stimeo:

Podłoże możemy przygotować w 4 wariantach w zależności od terenu na jakim ma stanąć domek, a także od własnych preferencji naszego klienta (szczegółowy opis w linkach poniżej)

1. Podłoże na bloczkach betonowych z zagęszczeniem terenu 20-25cm (teren niestabilny): Bloczki 20-25cm zagęszczenia

2. Zbrojona płyta fundamentowa 20cm wraz z zagęszczeniem (różny rodzaj podłoża, podłoże nośne, przy terenie wysadzinowym osobna kalkulacja)Płyta fundamentowa

3. Podłoże zrobione na mikropalach (teren grząski, nienośny, z dużym spadkiem) Podłoże - mikropale

Jeśli czujesz się na siłach podłoże możesz przygotować we własnym zakresie. Poniżej przedstawiamy poradnik niektórych metod przygotowania jakie mogą zostać zastosowane do posadowienia naszych domków.

1. Podłoże z bloczków

Najbardziej ekonomiczną opcją jest posadowienie domku na bloczkach fundamentowych.

Cena 1 bloczku fundamentowego wynosi 2,5-3,5zł/szt.

Przykładowo pod domek drewniany Nolan 1 potrzebujemy na jedną warstwę 24 bloczki fundamentowe, pod domki drewniane Borneo 2 40szt., pod domek Anastazja 45szt. Rozmieszczanie zaczynamy od skrajnych bloczków jednocześnie mierząc przekątne powstałego czworokąta (rys. 1.), tak aby ich wymiar był sobie równy (A=B).  Należy także wytyczyć poziomy za pomocą sznurka lub innych sprawdzonych metod.

Rozmieszczenie bloczków - pierwszy etap

              Rys. 1. Pierwszy etap układania bloczków fundamentowych

                                                           Schemat rozmieszczenia bloczków

rys. 3. Sposób rozmieszczenia bloczków i legarów dla domku wyposażonego w podłogę drewnianą. Szarym kolorem oznaczone są bloczki fundamentowe, zielonym - legary.


UWAGA!  w domkach, których nazwa rozpoczyna się na literę A (Adam, Anastazja,  itp) oraz domek Milo -  legary idą prostopadle do frontu, a schematy znajdują się na stronie domku.

1.1. Sposób pierwszy - wersja ekonomiczna

Przy ubitym terenie, który nie jest narażony na zapadnięcie często wystarczy rozmieścić bloczki w jednej warstwie, tak aby wszystkie były w tym samym poziomie. Wypoziomowanie bloczków najlepiej wykonać na podsypce cementowo-piaskowej (zmieszany piasek z cementem w proporcjach około 1:4). Resztę bloczków układamy w mniej więcej równych odległościach od siebie biorąc pod uwagę ich zalecaną ilość oraz ilość legarów.
Można także pokusić się o wkopanie w grunt jednej warstwy bloczków na podsypce cementowo piaskowej i na nią położyć jedną warstwę bloczków wystającą ponad grunt. Przestrzeń między bloczkami można zaizolować poprzez rozłożenie na całej powierzchni geowłókniny.
Jeśli domek ma zostać postawiony na terenie, gdzie istnieje ryzyko zalania to można ustawić tyle warstw z bloczków ile uznamy za konieczne. Ten sposób nie jest zalecany, gdyż przy mało stabilnym czy niezagęszczonym podłożu bloczki narażone są na osiadanie. rys. 2. Rozmieszczenie bloczków - wersja ekonomiczna

1.2. Sposób drugi - zalecany

Link do usługi świadczonej przez ekipę Stimeo:  Przygotowanie podłoża

Podłoże, które jest przeznaczone pod domek letniskowy – powinno się wcześniej zagęścić. Można sobie poradzić bez użycia koparki. (Jeśli grunt jest podmokły lub bardzo wysadzinowy to zalecamy zrobić fundamenty na głębokość poniżej strefy przymarzania).

W miejscu ścian i ścianek działowych gdzie obciążenia są większe teren powinien być zagęszczony z największą uwagą.
Pracę zaczynamy od zerwania darni na całej powierzchni domku i jednocześnie wyznaczamy poziomy, aby przygotowane podłoże było możliwie równe 

1.    Następnie robimy wykopy na głębokość 25-40cm  o powierzchni o około 20cm większej niż na schemacie rozmieszczenia bloczków.

2.    Sypiemy warstwę piachu około 10-15cm

3.    Na całą powierzchnię rozkładamy geowłókninę

4.    Rozsypujemy tłuczeń o grubej frakcji 0-63mm na głębokość 10-30cm ( w zależności od głębokości wykopu

5.    Zagęszczamy całość zagęszczarką  

6.    Rozsypujemy kruszywo o drobnej frakcji (pospółkę) 0-16mm na wysokość 5-10cm - jest to bardzo ważna frakcja, bez której prawidłowe ułożenie bloczków staje się bardzo trudne.

7.    Zagęszczamy zagęszczarką.

8.    Na przygotowanym wypoziomowanym terenie ustawiamy bloczki fundamentowe zgodnie z zaleceniem dotyczącym wybranego domku

9.    Geowłókninę przysypujemy warstwą około 5cm piachu lub kruszywa

10. W przypadku podłoża piaszczystego punkt drugi możemy pominąć.

Przygotowanie podłoża w ten sposób zapobiegnie to osiadaniu bloczków w przyszłości, odizolujemy w ten sposób grunt, usuniemy mikroorganizmy spod domku, a także zapobiegniemy wzrostowi pod nim roślin.


                                


rys. 4. rozmieszczenie bloczków pod domek letniskowy

2. Podłoże z kostki brukowej lub klinkierowej

Podłoże na kostce sprawdzi się najlepiej w przypadku domku ogrodowego czy narzędziowego. Ładna kostka w połączeniu z zadbanym trawnikiem doda naszemu domkowi ogrodowemu wiele uroku. Wymaga to większego nakładu środków i pracy, ale efekt końcowy powinien to zrekompensować. Jeśli bardzo cenimy walory estetyczne naszego ogrodu, to powinniśmy wybrać właśnie ten typ podłoża. Odpowiednie położenie kostki wymaga doświadczenia i w przypadku zdecydowania się na podłoże z kostki zalecamy kontakt z profesjonalistą. W wersji ekonomicznej kostkę można położyć tylko po obrysie domku, a pod domkiem tylko w miejscach podparcia legarów. Wykonując podłoże z kostki, gdzie domek ma służyć jako domek narzędziowy możemy zrezygnować z podłogi drewnianej - podłogą będzie kostka brukowa, jednak takie rozwiązanie zalecane jest wyłącznie jeśli domek ma nam służyć jako przechowalnia narzędzi ogrodowych. Przy takim rozwiązaniu należy koniecznie pamiętać o wykonaniu hydroizolacji.


domek na kostce brukowej
rys. 5. domek posadowiony na kostce brukowej w otoczeniu zadbanego ogrodu

3. Fundament lub płyta fundamentowa

Płytę fundamentową, czy fundament ciągły możemy zastosować zarówno pod domek narzędziowy jak i domek letniskowy. Wykonanie takiego podłoża również jak w przypadku kostki wymaga wiedzy budowlanej i powinno być przeprowadzone przez profesjonalistę. Należy pamiętać, aby przed wylaniem płyty wykonać hydroizolację. Jest to zalecana przez nas metoda dla każdego rodzaju domku.


płyta fundamentowa do domku ogrodowego