Gwarancja - Stimeo domki i architektura ogrodowa

Gwarancja

        
Domki drewniane są produkowane z zachowaniem wysokich norm jakościowych. Wyprodukowane egzemplarze są starannie sprawdzone i spakowane. By uniknąć ewentualnych problemów podczas montażu wykonywanego przez ciebie osobiście lub wybraną firmę budowlaną zalecamy byś przed montażem sprawdził dostawę pod względem kompletności zgodnie z listą elementów. To sprawdzenie musi nastąpić w ciągu 7 dni od dostarczenia we wskazane miejsce. Roszczenia z tytułu gwarancji są ograniczone do wymiany wadliwych materiałów. Wadliwe części budowlane które zostały już zamontowane lub pomalowane nie podlegają już wymianie. W przypadku reklamacji proszę pamiętać o zachowaniu następujących procedur: Należy do nas wysłać numer seryjny (dotyczy domków kupowanych bez montażu), który posiada każdy domek drewniany. Znajduje się on w instrukcji i na zewnętrznej części opakowania domku. Gwarancja na domek drewniany jest udzielana na okres 2 lat. 

W każdym przypadku złożenie reklamacji powinno zostać zatytułowaniem wiadomości: jako "Reklamacja" oraz powinny zostać dodane zdjęcia oraz opisem stwierdzonej wady.

                                                                  

 • Gwarancja na montaż oraz usługi z nim związane jest udzielana na okres 24 miesięcy

 • Gwarancja na stolarkę drzwiową i okienną  jest udzielona na okres 24 miesięcy
Domek jest wykonany z drewna świerkowego wysokiej jakości i dostarczony w naturalnej (nieimpregnowanej) formie. Jeśli, pomimo naszej kontroli przed wysyłką, uważasz że powinieneś wnieść reklamację, to zadzwoń lub napisz do nas.

Uwaga: Pamiętaj by przechowywać dokumentację dołączona do pakietu domku (dotyczy domków kupowanych bez montażu)! W przypadku braku numeru kontrolnego, reklamacja będzie utrudniona .

Gwarancja nie obejmuje:

 • Właściwości drewna jako materiału naturalnego.

 • Drewnianych elementów zawierających sęki mogące wypaść które nie stwarzają zagrożenia dla stabilności domku.

 • Różnic odcieni drewna spowodowanych różnicami struktury drewna, które nie wpływają na trwałość drewna.

 • Drewnianych elementów zawierających małe pęknięcia/ szpary (spowodowane wyschnięciem), które nie przechodzą na wylot i nie wpływają na strukturę domku.

 • Lekko skręconych (odkształconych) drewnianych elementów, które mogą jednak zostać zamontowane.

 • Elementów domku, które mogą mieć na swojej powierzchni jakieś niestrugane obszary, różnice w kolorze, wycieki żywiczne i drobne ubytki.

 • Reklamacji wynikających z niewłaściwego montażu domku lub domku zdeformowanego przez osiadanie, wskutek niewłaściwie przygotowanego podłoża (przygotowania podstawy / wykonania fundamentu).

 • Reklamacji wynikających z wprowadzenia zmian w domku z własnej inicjatywy, takich jak zmiana kształtu elementów drewnianych i drzwi / okien z powodu niewłaściwej obróbki drewna; mocowania listew scalających zbyt sztywno, ościeżnic przykręconych do balików ściennych,  itp.

 • Reklamacji powstałych w skutek nie zabezpieczenia drewna środkami do ochrony drewna.
 • Reklamacje wynikające z gwarancji są uwzględniane w zakresie wymiany wadliwego materiału.

 • Jeśli domek został pomalowany lub  wykończony przez klienta - uznaje się, że wady, które były widoczne w momencie prowadzenia tych prac zostały zaakceptowane i nie mogą być przedmiotem reklamacji chyba, że obsługa sklepu wyraziła zgodę na prowadzenie takich prac.

 • Uszkodzone pojedyncze szyby 4mm nie podlegają gwarancji i wymianie, natomiast kupujący może żądać zwrotu poniesionych kosztów uszkodzonej szyby zakupionej w lokalnym punkcie, jednak nie więcej niż 150zł/m2. Uszkodzenie szyby musi zostać stwierdzone w dniu dostarczenia domku i spisany protokół szkody w obecności dostawcy. 

 • Reklamacji związanych z wprowadzeniem zmian w konstrukcji domku tj. zamontowania elementów uniemożliwiających ruchom drewna
 • Reklamacji związanych z kurczeniem/pęcznieniem drewna na podłodze w granicach charakterystycznych dla danego gatunku drewna.